Selesai

  • Finishes

    Selesai

    Rawatan permukaan adalah permukaan bahan substrat untuk membentuk lapisan dengan matriks sifat mekanikal, fizikal dan kimia lapisan permukaan proses.