Selesai

  • Selesai

    Selesai

    Rawatan permukaan ialah permukaan bahan substrat untuk membentuk lapisan dengan matriks sifat mekanikal, fizikal dan kimia lapisan permukaan proses.